Over het Roerdelta Concert

De mensen van onze stichting willen jaarlijks, in samenwerking met professionele vrijwilligers, ondernemers, organisaties en met support van overheden, een aansprekend cultureel concert van niveau mogelijk maken, ons Roerdelta Concert.

Een breed publiek een onvergetelijk mooie avond met licht klassieke muziek in een feeërieke sfeer te laten beleven, is onze missie.

Wij zijn een Roermonds inwonerinitiatief. We brengen inwoners en ondernemers met visie, tijd, energie, talent en kennis bij elkaar om zo het concert mogelijk te maken.

‘We organiseren vanuit de gedachte vóór, dóór en mét mensen van Roermond en de regio.’

We zetten in op het realiseren van een breed draagvlak voor onze activiteiten bij bezoekers, ondernemers, de buurt, de stad en de regio.

Om het mogelijk te maken dat je onze activiteiten gratis kunt bezoeken, genereren wij middelen via sponsoren, fondsen en overheden.
Wil jij meedoen om onze activiteiten mee mogelijk te maken? Stuur dan een mail naar info@roerdeltaconcert.nl

Onze mensen: 

Ger Heyman voorzitter 
Hub Boesten
secretaris 
Jos Driessenpenningmeester
Willem Eversbestuurslid
Peter Brouwersbestuurslid 
Fred Roversfinancieel bestuursadviseur